fbpx

Contact

RECEPTION
+48 (22) 636 60 16
Street Połczyńska 104, 01-302 Warsaw
OUR TEAM

The GPoland team consists of over 90 specialists with the excellent knowledge of the Polish and international fashion market as well as the latest trends.
Are you interested in cooperation? Write or call us – we remain at your disposal.

Marta Walczyńska
Administration and Finance
Dominika Wrzesińska
Marketing & PR Manager
Kinga Jodko
Showroom PR Coordinator – cooperation
VLADYSLAVA MARCHENKO
Business Development – kontraktacje, sprzedaż
CAREER
Do you dream about working in the fashion industry?
Join the best! Send your CV in: Polish, English or Italian.
Małgorzata Narzymska
HR Manager
CAREER
Do you dream about working in the fashion industry?
Join the best! Send your CV in: Polish, English or Italian.
Małgorzata Narzymska
HR Manager
STAY UPDATED

Follow us on social media – check out Facebook, Instagram and LinkedIn,
where we constantly publish the latest information about our brands and the fashion industry.

CONTACT US

  Klauzula informacyjna

  Informujemy, że:
  1. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na wysłana wiadomość;
  2. masz prawo w każdym czasie wycofać zgodę, wysyłając do nas mail na adres prawo.rodo@rdservices.com.pl
  3. wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  4. przed udzieleniem zgody prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dla osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie za pośrednictwem Formularza Kontaktowego”.

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRE WYRAZIŁY ZGODE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA PYTANIE ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA KONTAKTOWEGO

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest G. Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 01-302, ul. Połczyńska 104, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000171735, posiadająca numer NIP 5213253880
  2. Z Administratorem Danych można skontaktować się za pośrednictwem poczty email, pisząc na adres prawo.rodo@rdservices.com.pl
  3. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu kontaktowym na podstawie wyrażonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  4. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe tylko i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Pana/Panią wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz w celu prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji.
  5. Administrator nie udostępnia Pana/Pani danych osobom trzecim, jeżeli nie ma ku temu podstawy prawnej. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane następującym podmiotom: upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty świadczące usługi outsourcingowe, księgowe, IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT dla Administratora, podmioty powiązane z Administratorem w kraju i za granicą, organy publiczne na podstawie wymogów ustawowych
  6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do czasu wycofania udzielonej zgody.
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Panu/Pani także prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia Panu/Pani odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenia z Tobą korespondencji mailowej.