fbpx

Contatti

RECEPTION
+48 (22) 636 60 16
via Połczyńska 104, 01-302 Varsavia
IL NOSTRO TEAM

Il team di GPoland è composto da oltre 90 specialisti con un’eccellente conoscenza del mercato polacco e internazionale della moda e delle ultime tendenze.
Sei interessato ad una collaborazione? Scrivi o chiama – siamo a tua disposizione.

Marta Walczyńska
Amministrazione e Finanza
Dominika Wrzesińska
Marketing & PR Manager
Kinga Jodko
Showroom PR Coordinatore – cooperazione
VLADYSLAVA MARCHENKO
Business Development – kontraktacje, sprzedaż
CAREER
Sogni di lavorare nel settore della moda? Raggiungi il miglior team.
Invia il tuo CV in: polacco, inglese o italiano.
Małgorzata Narzymska
HR Manager
CAREER
Sogni di lavorare nel settore della moda? Raggiungi il miglior team.
Invia il tuo CV in: polacco, inglese o italiano.
Małgorzata Narzymska
HR Manager
RIMANI AGGIORNATO

Seguici sui social media: Facebook, Instagram e LinkedIn,
dove pubblichiamo costantemente le ultime informazioni sui nostri marchi e sull’industria della moda.

CONTATTACI

  Klauzula informacyjna

  Informujemy, że:
  1. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na wysłana wiadomość;
  2. masz prawo w każdym czasie wycofać zgodę, wysyłając do nas mail na adres prawo.rodo@rdservices.com.pl
  3. wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  4. przed udzieleniem zgody prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dla osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie za pośrednictwem Formularza Kontaktowego”.

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRE WYRAZIŁY ZGODE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA PYTANIE ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA KONTAKTOWEGO

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest G. Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 01-302, ul. Połczyńska 104, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000171735, posiadająca numer NIP 5213253880
  2. Z Administratorem Danych można skontaktować się za pośrednictwem poczty email, pisząc na adres prawo.rodo@rdservices.com.pl
  3. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu kontaktowym na podstawie wyrażonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  4. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe tylko i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Pana/Panią wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz w celu prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji.
  5. Administrator nie udostępnia Pana/Pani danych osobom trzecim, jeżeli nie ma ku temu podstawy prawnej. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane następującym podmiotom: upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty świadczące usługi outsourcingowe, księgowe, IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT dla Administratora, podmioty powiązane z Administratorem w kraju i za granicą, organy publiczne na podstawie wymogów ustawowych
  6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do czasu wycofania udzielonej zgody.
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Panu/Pani także prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia Panu/Pani odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenia z Tobą korespondencji mailowej.