fbpx

WOOLRICH OUTDOOR FOUNDATION

Woolrich od blisko 200 lat inspiruje się naturą. Ta najstarsza amerykańska marka outdoorowa  zrobiła właśnie kolejny krok na rzecz ochrony środowiska. W wyniku kolaboracji z organizacją  „1% for the Planet” powstała fundacja Woolrich Outdoor Foundation. Jej misją jest ochrona środowiska naturalnego dla obecnych i przyszłych pokoleń, bo to właśnie ono od zawsze było wpisane w istnienie marki.

Za pośrednictwem „1% for the Planet” Woolrich przekaże jeden procent z całkowitej sprzedaży swoich produktów na realizację projektów środowiskowych opartych na trzech głównych założeniach dotyczących działalności fundacji: odnowie przestrzeni miejskiej, ochronie lasów i utrzymaniu wybrzeża. 50% darowizny Woolrich będzie stanowić wsparcie finansowe, natomiast wartość drugiej połowy będzie opierać się na produktach,  pracy wolontariuszy oraz na działaniach komunikacyjnych w tym reklamowych. Szacuje się, że marka przeznaczy na nie 3 miliony dolarów już w ciągu pierwszych trzech lat istnienia fundacji.

Trzy filary fundacji

Odnowa przestrzeni miejskiej

Woolrich Outdoor Foundation zawsze będzie starał się podejmować (lub wnosić wkład w) projekty odnowy przestrzeni miejskiej, mające na celu polepszenie jakości życia społeczności żyjących w ich okolicy. Rezultatem tych działań powinna być poprawa jakości środowiska i zdrowia populacji.

Naczelnym celem, którym kieruje się fundacja w swojej działalności w tym obszarze, jest pozytywny wpływ na samopoczucie psychiczne i fizyczne ludzi poprzez poprawę jakości ich życia oraz umożliwienie im spędzania większej ilości czasu na świeżym powietrzu.

Ochrona lasów

Fundacja w ramach zaangażowania w walkę z globalnym ociepleniem, przeznaczy część swoich funduszy oraz zasobów na uprawę i ochronę lasów na całym świecie.

Woolrich Outdoor Foundation będzie angażować się tylko i wyłącznie w projekty ponownego zalesiania, które będą realizowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi danych terenów. Zawsze sadzimy właściwe gatunki rodzime na odpowiednim obszarze, aby zmaksymalizować różnorodność biologiczną, poprawić ochronę i zapewnić korzyści gospodarcze i kulturowe okolicznym mieszkańcom.

Projekty obejmą również pomoc lokalnym społecznościom poprzez działania społeczno-gospodarcze dotyczące zrównoważonej gospodarki, ochrony lasów i ekoturystyki. Ten filar działalności fundacji jest dla niej szczególnie ważny, ponieważ korzeni marki Woolrich są silnie związane z amerykańską naturą.

Utrzymanie wybrzeża

Fundacja zapewni też  fundusze i zasoby organizacjom, które dbają o środowisko przybrzeżne oraz bezpieczeństwo, zdrowie i dobrobyt społeczności i gospodarek nadmorskich.

Ważnym elementem działań fundacji będzie edukacja, której celem jest promowanie zrównoważonych praktyk, odpowiedzialnego obywatelstwa i opracowywanie polityki rozwoju. Woolrich Outdoor Foudation będzie wspierać projekty, które umożliwią ludziom aktywny udział w utrzymaniu czystych wybrzeży.

„Wspieranie ludzi i planety, które nas zainspirowały i pomogły zbudować naszą markę, jest dla nas ważne i dlatego przekazujemy 1% dochodów ze sprzedaży naszych produktów na finansowanie projektów na rzecz ochrony środowiska poprzez partnerstwo z „1% for the Planet”. Pracując razem, możemy przekazywać darowizny, być wolontariuszami i aktywnie świadczyć usługi w celu ochrony i kształtowania jaśniejszej i bardziej zrównoważonej przyszłości ”.

Stefano Saccone, Woolrich CEO

Posty powiązane