fbpx

JAK WYBRAĆ NAJLEPSZĄ FRANCZYZĘ DLA SIEBIE?

Na rynku jest wiele konceptów franczyzowych – według danych ekspertów firmy PROFIT system – 1,3 tys. Którą wybrać? Jaka franczyza będzie najlepsza dla Ciebie? Mamy kilka wskazówek! Jeśli zastanawiasz się nad prowadzeniem własnego biznesu, ale nie masz pewności, jaka franczyza się opłaca, ten artykuł jest dla Ciebie.

Decyzja o wyborze biznesu powinna być poprzedzona rozmowami z franczyzodawcami. W końcu nikt –  lepiej niż oni – nie odpowie na nurtujące Cię pytania. Zanim jednak umówisz się na jakiekolwiek spotkania, zastanów się, jaka franczyza pokrywa się z Twoimi kompetencjami i w jakiej branży masz już doświadczenie. To może ułatwić start.

Jaka franczyza się opłaca?

Kierowanie się własnymi zainteresowaniami przy wyborze franczyzy jest uzasadnione. Nie powinno być natomiast jedynym czynnikiem, który bierzemy wówczas pod uwagę. Istotne jest to, czy na daną usługę bądź towar jest odpowiednio wysoki popyt. Warto dokonać analizy rynku, sprawdzić, jak duża jest konkurencja.

Najwięcej do powiedzenia o tym, jaka franczyza się opłaca, będą mieli inni franczyzobiorcy. Kontaktując się z kimś, kto już współpracuje z interesującą Cię siecią, uzyskasz sporo cennych informacji. Nie zmienia to faktu, że na powodzenie biznesu ma wpływ szereg innych czynników, w tym m. in.  miejsce świadczenia usług/sprzedaży towarów.

Franczyza: jaka najlepsza? – trudne odpowiedzi na proste pytania

Prawdopodobnie każdy, słysząc hasło “franczyza – jaką wybrać” odpowie, że to bardzo indywidualna sprawa. Poważnym ograniczeniem bywają fundusze. Nim zdecydujesz, jaka franczyza będzie dla Ciebie najlepsza, określ wysokość budżetu, jakim dysponujesz. Nie zapomnij uwzględnić rezerwy finansowej – potrzebnej na kilka najbliższych miesięcy.

Powinieneś mieć świadomość, że w początkowym okresie prawdopodobnie nic nie zarobisz, a będziesz musiał zainwestować. Nie bazuj wyłącznie na przedstawianych przez franczyzodawców analizach finansowych dotyczących kosztów inwestycji i rentowności danego biznesu – to tylko prognozy. Lepiej jest mieć zabezpieczone dodatkowe środki.

Franczyza – jaką wybrać ma doświadczony, a jaką początkujący przedsiębiorca?

To pytanie jest o tyle istotne, że odnosi się do faktycznych zysków z franczyzy. W jaki sposób? Po kolei – franczyzobiorcami zwykle zostają osoby, które prowadzą już działalność gospodarczą, a we współpracy ze znaną siecią upatrują szansy na zwiększenie zysków. Ta grupa odpowiedzi na pytanie jaka franczyza się opłaca, szuka w węższym zbiorze ofert.

Inne podejście prezentują osoby dysponujące kapitałem, które dopiero mają zamiar otworzyć własny biznes. Zarówno jedni, jak i drudzy, powinni przed wyborem sieci określić, na jakie miesięczne zyski liczą. Decydujące znaczenie w określeniu, jaka franczyza będzie najlepsza, jest to, czy stanowić ma nasz jedyny, czy dodatkowy dochód.

Szukanie franczyzodawcy

Opisy konceptów franczyzowych można wyszukać w sieci. Dostępne są także w prasie branżowej (m. in. w miesięczniku “Własny biznes FRANCHISING”). Decydując się na konkretną branżę, znacznie zawężamy krąg poszukiwań. Co nie oznacza wcale, że temat franczyza – jaką wybrać, przestaje nam spędzać sen z powiek.

Oferty franczyzodawców różnią się pod względem kosztów, możliwych zysków, ale i proponowanego wsparcia. Warto prześledzić historie wybranych licencjodawców, porównać ilość jednostek własnych i wielkość sieci franczyzowej. Wszelkie wątpliwości najlepiej rozwiać podczas osobistej rozmowy z franczyzodawcą.

Zbieranie informacji o franczyzodawcy

Przyszli inwestorzy pytają przede wszystkim o to, jaka franczyza się opłaca. Sukcesu finansowego nie da się osiągnąć, jeśli mamy do czynienia z niewiarygodnym licencjodawcą. To, czy przekazuje nam prawdziwe dane, najlepiej zweryfikować, odwiedzając punkty franczyzowe i obserwując ich funkcjonowanie.

Najwięcej do powiedzenia na temat danego franczyzodawcy będzie miał franczyzobiorca. To on będzie w stanie ocenić skalę wsparcia uzyskiwanego od licencjodawcy i opisać współpracę z centralą firmy.

Umowa franczyzowa

Trudno jest ocenić, jaka franczyza będzie najbardziej opłacalna, nie znając warunków umowy. Jej podpisanie powinno być poprzedzone wnikliwą analizą kolejnych zapisów. Warto dążyć do tego, by sprawdzenia dokumentu dokonał prawnik lub doradca – nie bójmy się prosić franczyzodawcy o wzór umowy i czas na jej weryfikację.

W treści umowy znajdą się informacje o kosztach, jakie trzeba ponieść (opłaty: wstępna, bieżąca, marketingowa) oraz o tym, kto jest odpowiedzialny za pokrycie kosztów szkoleń itp. Istotne jest, czy nałożone na zleceniobiorcę zobowiązania będą dla niego korzystne (np. obowiązek zaopatrywania się wyłącznie u konkretnego dostawcy).

Najczęstsze pułapki

Franczyzodawca, który nie godzi się na wcześniejszą analizę umowy, a namawia do jej podpisania, zapewne nie ma dobrych intencji. Czytając dokument, warto ocenić, jak bardzo elastyczne są postanowienia umowy dystrybucyjnej – np. czy licencjodawca daje prawo do zaopatrywania się u innych podmiotów niż te, które wskazał w umowie.

Ostatnią rzeczą, o jakiej myślimy przed otwarciem biznesu, jest kwestia jego zamknięcia. Tymczasem warto przeanalizować ten punkt w umowie, by sprawdzić, czy odpowiadają nam warunki zakończenia współpracy – by nie okazało się, że wcześniejsza rezygnacja z franczyzy oznaczać będzie konieczność zapłaty ogromnej kary na rzecz franczyzodawcy.

O czym zapominają franczyzobiorcy?

Franczyza, jaka najlepsza? Zdaje się, że te hasła są ze sobą nierozerwalnie złączone. Tymczasem nie ma jednej sieci, która gwarantuje sukces. Powodzenie konceptu w jednym mieście, nie jest równoznaczne z wysokim popytem na oferowany produkt/usługę w innej miejscowości. Żaden franczyzodawca nie zagwarantuje powodzenia biznesu.

Od licencjodawcy można otrzymać cenne wskazówki na temat prowadzenia firmy. Pomocny może okazać się udział w szkoleniach. To jednak na franczyzobiorcy ciąży obowiązek należytego zadbania o rozwój biznesu. Wielu cennych rad, w tym informacji, jaka franczyza spełni nasze oczekiwania, uzyskamy na szkoleniach organizowanych przez firmy doradcze.

Wsparcie mile widziane

Bez wątpienia potrzebny będzie nieutrudniony kontakt z franczyzodawcą, który w razie potrzeby doradzi, udzieli niezbędnej pomocy – oczywiście w zakresie i na zasadach wcześniej ustalonych. Może bowiem okazać się, że mimo szkolenia wprowadzającego, pojawiają się jakieś wątpliwości na temat sposobu świadczenia usług.

Kandydat na franczyzobiorcę

Skupiając się na pytaniach, jaka franczyza najbardziej się opłaca, franczyza – jaką wybrać, możemy nie dostrzec, że żadna marka nie gwarantuje pewnego zysku. Ten wypracowujemy systematyczną, ciężką pracą. Licencjodawcy szukają osób zaangażowanych, zorientowanych w trendach na rynku i gotowych spełniać ich warunki.

Z perspektywy franczyzodawcy, sens ma podpisanie umowy z kimś, kto dobrze zna lokalny rynek, prześledził działania konkurencji, wykazuje zainteresowanie branżą i jawi się jako osoba, która będzie w stanie spełnić stawiane przed nią oczekiwania. Co istotne, a często pomijane, franczyzobiorcą może być osoba, która posiada stosowne środki finansowe.

Sprostać wymogom franczyzodawcy

Czego oczekuje Pan/Pani od franczyzobiorcy? To jedno z podstawowych pytań, jakie powinno paść podczas rozmowy z licencjodawcą. Pozwoli to na ocenę, czy odnajdziemy się w danym biznesie i czy posiadamy ku temu stosowne zasoby (pieniądze, czas, umiejętności interpersonalne, cechy charakteru, wsparcie ze strony najbliższych).

Niezależnie od tego, jaka franczyza zostanie przez Was wybrana, musicie liczyć się z tym, że sprzedając dany produkt lub wykonując usługę, trzeba robić to w zgodzie z przyjętymi standardami – będziecie z tego rozliczani. Kontrolowanie franczyzobiorców ma na celu utrzymanie wysokiego poziomu obsługi, co przekłada się na ocenę całej sieci.

Praca, która przynosi satysfakcję

W natłoku pytań o to, jaka franczyza się opłaca, jaka franczyza jest najlepsza, umknąć może nam coś, o czym była mowa na początku – dobór franczyzy dobrze uzależnić jest od naszych zainteresowań, predyspozycji, doświadczenia zawodowego. Zdecydowanie łatwiej jest osiągnąć sukces w biznesie, którego specyfikę rozumiemy.

Choć licencjodawcy przeprowadzają szkolenia mające na celu wdrożenie kontrahentów, przedstawienie zasad działania sieci, standardów obsługi klienta itp., to warto jest mieć doświadczenie w danej branży. Zdecydowanie przyjemniej pracuje się, gdy robi się to, co się lubi, co stanowi przedmiot naszego zainteresowania. Jak widać, istnieje szereg czynników, które pozwalają uznać daną franczyzę za tę najlepszą.

Posty powiązane